Trực tiếp

          × Vui lòng sửa các lỗi sau để có thể hoàn thành quá trình khôi phục mật khẩu bị lãng quên.

          Thật dễ dàng để quên một mật khẩu!Nếu bạn đã quên mật khẩu của mình cho Betfirst, không có vấn đề gì: bạn chỉ cần nhập địa chỉ email đăng ký và số nhận dạng của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn.

          Nếu bạn không nhận được email hoặc nếu bạn vẫn không thể kết nối, vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi, điều này sẽ rất vui mừng được giúp bạn.

          Để xác nhận
          × Chứa các loại ký tự sau: các chữ cái nhỏ (a-z), chữ in hoa (a-z), số liệu (0-9). Mật khẩu của bạn phải bao gồm từ 8 đến 20 ký tự. Mật khẩu bị thu giữ không tương ứng.

          Điền vào biểu mẫu bên dưới để thay đổi mật khẩu của bạn.

          Để xác nhận