lịch wc vn Tm t?t Ph?n 7 c?a Fortnite, v ??u ma 8!

Tm t?t Ph?n 7 c?a Fortnite, v ??u ma 8!

18 thng 3 n?m 2019

Ph?n 7 cu?i cng ?? k?t thc trn Fortnite, v h?m nay nh??ng ch? cho Ph?n 8!B?n c thch ma 7 kh?ng?V v?y, chng ta h?y nhn l?i m?t s? ?i?m n?i b?t!

?i?u g ?? x?y ra trong Ph?n 7?

B?n ?? :

V? b?n ??, Ph?n 7 bao ph? b?n ?? yu thch c?a chng t?i b?ng tuy?t, t?o ra cc thnh ph? m?i v cc khu v?c chnh: cc chuy?n bay b?ng gi, ??nh c?c v Hamlet h?nh phc.M?t ng??i ???c l?y c?m h?ng t? cc ti?n ??n c?c, ng??i kia b?i m?t lau ?i b?ng gi (v Castle ni r?ng King!) V n?i cu?i cng c?a m?t ng?i lng nh? x?ng ?ng v?i nh?ng ng?n ni ??p nh?t.Ngoi ra, kh?i ?? ???c chn vo thay v cc cu?n r?i ro v m?t ?i?u l c?n nh?: Ng??i ch?i ?? ???c l?ng nghe!C m?t b?n ?? mu tr?ng (kh?ng th?c t? ?? ?n) d?a trn ch? ?? b?ng gi c?a ma.

Battle Pass:

Nh? m?i ma, Battle Pass ??a ra nhi?u th? thch v?i m?t m?c tiu duy nh?t: c?i thi?n tr?i nghi?m tr ch?i, nh?ng trn h?t ?? ginh ???c ph?n th??ng. M?t l?n n?a, cc tr ch?i honh trng th??ng cho chng ta r?t nhi?u bi?u t??ng c?m xc v hnh n?n, c?ng nh? nhi?u giao di?n. Ma ny ?? cho php chng t?i th?y ?i?u ? Fortnite ?? t?p trung vo cc giao di?n ti?n ha, v?i Zenith, Lynx, Frimas v cho nh?ng ng??i ?? c? g?ng ??t ??n c?p 100: Vua c?a b?ng. Kh?ng c g m?i ? bn ny.

Kh? n?ng ch?i v ty ch?nh:

? ?ay, nhi?u thay ??i ?? ???c th?c hi?n: vi?c b? sung cc ph??ng ti?n m?i. Tr??c h?t, my bay Aquilon, c t?ng c?ng 5 ch? ng?i (v?i phi c?ng). My bay ny c?ng ???c cung c?p v?i sng my v c th? l?n qua. Mu?n ?ua? Sau ? th? nh?n nt Boost! Ngoi my bay, b? d?ng c? ?? ???c thm vo cu?i ma: m?t vn tr??t kh?ng c bnh xe cho php b?n duy?t b?n ?? r?t nhanh. M?t ci g ? thm thm, b?n c th? b?n khi b?n ?ang ? trn b?ng. Overboard l m?t ph??ng ti?n kh?ng b? ?nh gi th?p! t nhi?u g?n v?i cc ph??ng ti?n, m?t h? th?ng ty bi?n ?? ???c thm vo: l?p ph?. p d?ng trong t? kha c?a b?n, nh?ng lo?i s?n ny c th? bao g?m v? kh v ph??ng ti?n c?a b?n. Gi?ng nh? m?t ??i quan c? ?i?n? L?p ph? b?ng ???c lm cho b?n. Kh nguyn b?n? Sau ? m?c hamburger trn sng my c?a b?n! Kh?ng c tc ??ng ??n tr ch?i, nh?ng l?p ph? ny ???c thi?t k? ?? c?i thi?n tr?i nghi?m ch?i game c?a b?n!

V?y ph?n 8 th sao?

B?n ??:

Ph?n 8 v?a ??n v?i nhi?u thay ??i! C? th? l ma ny s? d?a trn ch? ?? vi ph?m b?n quy?n! Ng??i ??u tin v quan tr?ng nh?t: m?t ng?n ni l?a xu?t hi?n thay cho Wood Wood. T?m bi?t n?m v lin k?t l??i bi?ng, nh?ng cho m?ng b?n ??n v?i hai ??a ?i?m m?i: Lazy Lagoon v Sunny B??c! Lazy Lagoon d?a trn ch? ?? chnh c?a ma v b?n c th? th?y m?t con tu c??p bi?n ? gi?a m?t b?i bi?n trn tr?i. Ngoi ra cn c nh?ng hn ??o nh? v m?t ta nh l?n.

Sunny B??c cung c?p m?t b?n ?? r?t nng, v cc fifa club world cup 2022 dng dung nham bao ph? n! (H? s? ??t b?n?)

Tr ch?i v Battle Pass:

??u tin v quan tr?ng nh?t, v quan tr?ng nh?t l: s? ph?c h?i c?a cc ?i?m cu?c s?ng. ??i v?i m?i k? th b? gi?t (KO kh?ng tnh), b?n s? nh?n ???c m?t l??ng l?n VPS ho?c khin, c?i thi?n cc tr?n ??u ??ng ??i. Ngoi ra, kh?ng cn c?n ph?i nu?i nh? m?t k? ?in, ng??ng ti nguyn b?n c th? v?n chuy?n b? gi?i h?n ? 500 cho m?i ti nguyn, nh?ng kh?ng ho?ng lo?n, b?n s? ph?c h?i thm. ??i v?i t?t c? nh?ng ng??i ?? ph?i ch?u ??ng v nh?ng chi?c my bay, ??ng ho?ng s?, h? b? lo?i b?! C?ng nh? xe h?i, v th?m ch xe ??y. V v?y, nh?ng g cn l?i? Vang, ni xin cho v?i ??i bc! M?t v? kh m?i c s?n v?i Fortnite Season 8! ? l m?t canon c??p bi?n, ?? c?p ??n nh?ng tin ??n khc nhau c?a web trn S8 xung quanh C??p bi?n. V? kh ny c th? lm h?ng cc c?u fifa club world cup 2022 trc c?a k? th ho?c t? ??y mnh b?ng cch tr? thnh m?t ng??i ?n ?ng ??i bc th?c s? v leo vo bn trong. B?ng qua b?n ?? ho?c gay b?t k? thi?t h?i, ty thu?c vo b?n! ??i v?i Battle Pass, lu?n lu?n gi?ng nhau! 100 c?p ?? v ph?n th??ng ??c bi?t! T?t nhin, nhi?u giao di?n s? thu?c v? ch? ?? vi ph?m b?n quy?n, nh?ng kh?ng ch? v?y! ?ay l hnh ?nh c?a t?t c? m?i th? b?n c th? m? kha trong ma m?i ny:

M?t s? s?a ??i v th?ng tin:

Ngu?n cung hi?n ???c ch? ??nh trn b?n ??, l?u ??n dnh s? kh?ng cn gay ra thi?t h?i qua cc b?c t??ng. ??i v?i cc s?n ph?m m?i, dung nham s? gay ra m?t ?i?m thi?t h?i s? khi?n b?n b?t l?i, l?a tr?i t?a sng khi b?n nh?m v?i ph?m vi nhi?t.
V v?y, b?n c ho h?ng v?i ma gi?i m?i ny kh?ng? V b?n ?? s?n sng cho World Cup Fortnite s? cch m?ng Th? thao ?i?n t??

Tin t?c fifa club world cup 2022